Reconversie bedrijventerrein konijnenbos

Op het bedrijventerrein Konijnenbos zijn in de voorbije 10 jaar al heel wat bedrijven komen leeg te staan met ook heel wat verlies aan werkgelegenheid tot gevolg.

Het is ook duidelijk dat, rekening houdend met de problemen in het verleden en de dichte residentiële bebouwing in de omgeving, dit verouderd bedrijventerrein, dat nu nog bestemd is voor vervuilende industrie, beter een bestemming krijgt met uitsluiting van vervuilende nijverheid.

De Westvlaamse Intercommunale (WVI) heeft aan onze stad aangeboden om de haalbaarheidsstudie voor een reconversie van dit bedrijventerrein te subsidiëren op voorwaarde dat er ook een vervolgtraject komt. De heraanleg van wegen en riolering in een heringericht bedrijventerrein Konijnenbos wordt geraamd op 2.500.000 €, waarvan 85 % zou kunnen gesubsidiëerd worden door de Vlaamse Overheid.

Onze fractie is voorstander van een herinrichting van het verouderd bedrijventerrein Konijnenbos. Meteen zou de bestemming ook kunnen beperkt worden tot ambachtelijke en lichte nijverheid met uitsluiting van vervuilende en milieubelastende nijverheid.

Ons stadsbestuur zal een mogelijke reconversie van het bedrijventerrein Konijnenbos nu bespreken met het Vlaams Agentschap Ondernemen.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.