Landbouwontwikkelingsplan goedgekeurd

In de gemeenteraad van 9 maart werd het landbouwontwikkelingsplan unaniem goedgekeurd. Toch was Open Vld van oordeel dat dit plan te weinig ambitieus is.

Hoewel er in Gistel nog maar schaars 150 mensen te werk gesteld zijn binnen de landbouwsector vervult de landbouw vooral op ruimtelijk vlak een heel bepalende rol in de Gistelse omgeving. Vooral ook het feit dat de Vlaamse Overheid zo goed als de gehele open ruimte in Gistel herbevestigd heeft als waardevol agrarisch gebied, verantwoordt de visie vanuit de landbouwsector om in het beleid een maximale flexibiliteit in te bouwen voor de bestaande land- en tuinbouwbedrijven. Daarom pleitte Open VLD voor een beter ondersteunend gemeentelijk beleid, dan nu in het plan voorligt.

Op het vlak van infrastructuur vraagt Open VLD dat het geschrapt jaarlijks krediet van 200.000 € voor de heraanleg van landbouwwegen opnieuw zou worden voorzien. Daarenboven vraagt Open Vld kredieten voor de aanleg van voldoende uitwijkstroken langs landbouwwegen zodat gemotoriseerd verkeer verder mogelijk blijft.

Omdat kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en hagen beeldbepalend zijn in de polderlandschappen pleit Open VLD er ook voor om het onderhoud ervan door de landbouwers te subsidiëren.

Naast de landbouw is ook de natuur een belangrijke speler in de open ruimte. Volgens Open Vld moeten landbouw en natuur op vrijwillige basis beheerscontracten kunnen afsluiten in de afgebakende natuurontwikkelingsgebieden.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.